Stichting Tophandbal Gelre

De Stichting Tophandbal Gelre is een particulier initiatief en heeft als doelstelling om jonge talentvolle handballers de gelegenheid te bieden om zich individueel verder te ontwikkelen in deze sport. Hiervoor is heeft de Stichting Tophandbal Gelre de Handbalschool Gelre in het leven geroepen. Het bestuur van de Stichting draagt zorg voor de kaders die nodig zijn om de Handbalschool Gelre haar boogde taak te kunnen uitvoeren: Bijvoorbeeld trainingsfaciliteiten, kleding, materialen, onkostenvergoedingen voor trainers, financiën om aan toernooien deel te nemen.

De Stichting Tophandbal Gelre is financieel onafhankelijk en wil dat ook blijven. De inkomsten worden gegenereerd middels bijdragen van de deelnemers, subsidies en sponsoring. Om kostendekkend te kunnen opereren zijn ongeveer 60 deelnemers vereist.

Handbalschool Gelre

De Handbalschool Gelre is gecertificeerd door het NHV. Doelstelling van de Stichting is om gecertificeerd te blijven, ondanks dat er geen strakke band is met het NHV. Doelstelling van de Handbalschool Gelre is dat jonge talentvolle spelers op een positieve manier worden gestimuleerd om hun talenten verder te ontwikkelen en de individuele prestaties te verbeteren. Dit ligt in handen van de technische staf. De technische staf bestaat uit (een) technisch coördinator(en) (TC) en trainers. De TC is verantwoordelijk voor het technische invulling van het beleid: de TC zorgt bijvoorbeeld voor de indeling van de groepen en zorgt ervoor dat de groepen voorzien worden een staf van deskundige trainers.

Potentiele deelnemers moeten competitie spelen en kunnen zich digitaal aanmelden voor deelname. Het training seizoen begint in september en loopt door tot en met mei. Het seizoen start met een proefperiode van ongeveer 6 weken, vervolgens wordt door de technische staf bepaald welke deelnemers er wel/niet in aanmerking komen om door te gaan. Bij voorkeur worden de deelnemers in een persoonlijk gesprek op de hoogte gesteld. De criteria voor wel/niet deelname zijn voor de Stichting de potentie van het individu: heeft de deelnemer de motivitatie en de mogelijkheden om te groeien in het handbal. Dit is ter beoordeling van de technische staf.

Na de selectie worden de (oudere) spelers gevraagd om een persoonlijk opleiding plan (POP) op te stellen, de aandachtspunten die voor de betreffende speler van belang zijn om de komende periode op te richten. De basis voor het POP is het digitale Talent Volg Systeem (TVS).

De individuele ontwikkeling vindt plaats op 3 disciplines:

  • Veldtraining
  • Looptraining
  • Krachttraining

Aandacht wordt besteed aan de volgens aspecten;

  • Motoriek
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling

Ontwikkelingen van de kwaliteit van de trainingen is belangrijk. Samenwerking met externe partijen zoals de HAN kunnen bijdragen om de kwaliteit van de trainingen op een hoger plan te brengen. Voorbeeld is dat de ontwikkelingen van loop- en krachttrainingen kunnen worden gevolgd middels metingen. Een nulmeting aan het begin van seizoen is de basis om de voortgang in het seizoen te kunnen volgen.

Omdat men te maken heeft met een groep van deelnemers die heel bewust voor een verdieping van het handbal heeft gekozen, heeft men te maken met een leergierige groep jongeren. Uitleg over de doelstelling van bepaalde oefeningen werkt motiverend en mag dan ook van de technische staf worden verwacht.

De deelnemers worden na de selectie minimaal 2 keer op de hoogte gehouden van hun individuele ontwikkeling middels een persoonlijke gesprek met de verantwoordelijke trainer.

Tijdens de trainingen wordt verwacht dat trainers naast de groepstraining ook aandacht hebben voor individuele verbeterpunten van deelnemers middels persoonlijk aanwijzingen. Dit vergt de nodige capaciteit bij de trainers. Ook deelname aan wedstrijden (bv toernooien) zal bijdragen aan inzicht waar nog behoeft ligt aan individuele ontwikkeling van deelnemers.

Naast technische aspecten kan er ook aandacht worden besteed aan andere factoren die belangrijk kunnen zijn voor sportieve successen zoals voeding en levensstijl.