Oprichting Handbalschool

De handbalschool is opgericht in 2008 als initiatief van 4 Arnhemse handbalverenigingen AAC 1889, Swift, Udi 1896 en ESCA. Het is belangrijk te vermelden dat de Stichting zich onafhankelijk van deze verenigingen, waarvan een aantal al niet meer bestaan, opstelt. De Stichting heeft als doel jonge handbaltalenten de kans te bieden zich verder te ontwikkelen en daarmee het niveau van de handbalsport in Gelderland te verhogen. Daartoe is de Handbalschool Gelre opgericht. Handbalschool Gelre beidt aanvullende trainingen aan die volledig gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling van spelers en speelsters. Naast veldtrainingen worden looptraining en krachttraining aangeboden. Deze trainingen worden gegeven door een daarvoor opgeleide technische staf (hoofdtrainers en assistent trainers), ondersteund door een medische staf.

Handbalschool Gelre werkt nauw samen met een aantal strategische partners waaronder Topsport Gelderland, het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en Huisman Sport. In 2011 is de Handbal School Gelre gecertificeerd door het NHV.

Handbalschool ook voor Trainers

Naast het aanbieden van aanvullende trainingen voor jonge talenten biedt de Handbal School Gelre ook de mogelijkheid aan trainers zich verder te ontwikkelen. In samenwerking met het NHV worden de modules HT2 en HT3 aangeboden en begeleidt door onze ervaren staf.

Talent Volg Systeem (TVS) van NHV

Vanuit het bestuur wordt nauw contact onderhouden met het NHV. Er is een bestuurslid aangewezen als aanspreekpunt. In dat contact worden zaken als opleiding van talent, opleiding van trainers en scoutingsdagen afgestemd. Daarmee zorgen we tevens voor een goede aansluiting bij de nationale top en de eisen die daaraan door het NHV worden gesteld. Één van die eisen is het actief gebruik van een Talent Volg Systeem (TVS). Dit geldt met name voor spelers in de leeftijdsgroepen A, B en C. Vanuit Handbalschool Gelre bieden we ouders, spelers en trainers daarbij desgewenst ondersteuning.

Informatie

De Handbalschool Gelre is opgericht door en onderdeel van Stichting Tophandbal Gelre. We bieden aanvullende handbaltraining aan talentvolle tieners van 9 tot 18 jaar.

Sponsoradvertenties