Aanmelden

Lees de onderstaande informatie inclusief de brief met voorwaarden eerst goed door!
Ben je een fanatieke handballer of handbalster en wil je graag lid worden van HandbalSchool Gelre? Dat kan, wij zijn altijd op zoek naar nieuwe handbaltalenten. Onderschat jezelf niet! Iedereen met een goede motoriek kan door inzet en wilskracht een toptalent worden.

Stappen voor aanmelding:
1.      Lees de begeleidende brief met de voorwaarden voor inschrijving
2.      Vul alle velden correct in en klik op 'verzenden'. Indien de aanmelding succesvol is verzonden verschijnt een dank tekst op het scherm.

Kosten
Uiteraard zijn er ook kosten verbonden aan deelname. Alle deelnemers betalen een eigen bijdrage. Het bestuur probeert die eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden om de drempel voor deelname gering te houden. Kosten deelname voor het komend seizoen zijn als volgt vastgesteld door het bestuur:
- 1 x per week trainen voor groep-D:  € 225,-
- 2 x per week trainen voor groepen t/m A: € 325,-

Dit is voor een heel seizoen, inclusief administratiekosten. Voor het gebruik en eigendom van kleding wordt apart een bedrag in rekening gebracht conform de onderstaande tarieven:

  • Één trainingspak wordt in bruikleen verstrekt en daarvoor geld een bijdrage van € 25,-
  • Één trainingsshirt is verplicht aan te schaffen zodat we allemaal in dezelfde outfit verschijnen. Dit shirt blijft eigendom en daarvoor is een bedrag verschuldigd van € 30,-
  • Desgewenst kunnen meerdere shirts worden aangeschaft tegen hetzelfde tarief

U ontvangt eind augustus een gespecificeerde factuur. Deze dient voor de start van het seizoen te zijn voldaan. In uitzonderingsgevallen kan in overleg besloten worden voor een termijnsgewijze betaling.

Regels
Alle deelnemers betalen de eerste termijn voorafgaand aan het seizoen. Er geldt een proefperiode van zes weken. Hierin kan zowel de deelnemer als de trainer bekijken of daarna de training voortgezet wordt. Mocht de technische staf van Handbalschool Gelre of de deelnemer zelf tijdens de proefperiode besluiten de training niet voort te zetten, dan zal de eigen trainingsbijdrage minus € 30,- worden teruggestort op de rekening van de deelnemer.
Deze € 30,- zijn de kosten van de proefperiode. Het trainingspak dient dan te worden ingeleverd.

Vragen
secretariaat@tophandbalgelre.nl

Aanmeldformulier

Geboortedatum van speler
Geslacht van speler
Was je vorig seizoen deelnemer aan Handbalschool Gelre?
Een T-Shirt van Handbalschool Gelre is verplicht. Controleer dus even of jou T-Shirt nog past.
Is in het bezit van een registratie op het Talent Volg Systeem?
Ondergetekende geeft aan op de hoogte te zijn van de voorwaarden zoals gesteld in de informatiebrief van de handbalschool en gaat akkoord met deze voorwaarden.

Informatie

De Handbalschool Gelre is opgericht door en onderdeel van Stichting Tophandbal Gelre. We bieden aanvullende handbaltraining aan talentvolle tieners van 9 tot 18 jaar.

Sponsoradvertenties