Aanmelden

Lees de onderstaande informatie inclusief de brief met voorwaarden eerst goed door!
Ben je een fanatieke handballer of handbalster en wil je graag lid worden van HandbalSchool Gelre? Dat kan, wij zijn altijd op zoek naar nieuwe handbaltalenten.

Stappen voor aanmelding:
1.      Lees de begeleidende brief met de voorwaarden voor inschrijving
2.      Vul alle velden correct in en klik op 'verzenden'. Indien de aanmelding succesvol is verzonden verschijnt een dank tekst op het scherm.

Kosten
Uiteraard zijn er ook kosten verbonden aan deelname. Alle deelnemers betalen een eigen bijdrage. Het bestuur probeert die eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden om de drempel voor deelname gering te houden. Kosten deelname voor het komend seizoen zijn als volgt vastgesteld door het bestuur:
- 1 x per week trainen voor groep-D:  € 190,-
- 2 x per week trainen voor groepen t/m A: € 272,50

Dit is voor een heel seizoen, inclusief administratiekosten, trainingsshirt en trainingspak (in bruikleen). Facturering vindt plaats in twee termijnen. U ontvangt eind augustus een factuur t.b.v. de eerste termijn, deze dient voor de start van het seizoen te zijn voldaan. U ontvangt eind december een factuur t.b.v. de tweede termijn, deze dient voor 15 januari te zijn voldaan.

Regels
Alle deelnemers betalen de eerste termijn voorafgaand aan het seizoen. Er geldt een proefperiode van zes weken. Hierin kan zowel de deelnemer als de trainer bekijken of daarna de training voortgezet wordt. Mocht de technische staf van de Handbalschool Gelre of de deelnemer zelf tijdens de proefperiode besluiten de training niet voort te zetten, dan zal de eigen bijdrage minus € 25,- worden teruggestort op de rekening van de deelnemer. Deze € 25,- zijn de kosten van de proefperiode inclusief trainingsshirt.
Als een deelnemer tussentijds (na de proefperiode) stopt wordt er geen geld teruggestort en is ook het tweede betaaltermijn verschuldigd.

Vragen
secretariaat@tophandbalgelre.nl

Aanmeldformulier

Geboortedatum van speler
Geslacht van speler
Was je vorig seizoen deelnemer aan Handbalschool Gelre?
Is in het bezit van een registratie op het Talent Volg Systeem?
Ondergetekende geeft aan op de hoogte te zijn van de voorwaarden zoals gesteld in de informatiebrief van de handbalschool en gaat akkoord met deze voorwaarden.